SSBs publikasjoner

Treff (6807)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Flest utenlandske overnattinger i private hytter og feriehus i 2016 Artikler Transport og reiseliv
Moderat nedgang i samlede investeringer anslås for 2018 Artikler Energi og industri
Oppgang for faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Artikler Varehandel og tjenesteyting, Bygg, bolig og eiendom
Arbeidsløysa 4,5 prosent Artikler Arbeid og lønn
Innvandreres velferd og levekår: Slik har innvandrerne i Norge det Artikler Innvandring og innvandrere, Befolkning
Auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
Levekår blant innvandrere i Norge 2016 Rapporter 2017/13 Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere, Befolkning
Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016: Dokumentasjonsrapport Notater 2017/20 Sosiale forhold og kriminalitet
Økning i verdijustert resultat for Livsforsikringsseskapene Artikler Bank og finansmarked
Flest eritreere ble norske statsborgere i fjor Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Færre byggetillatelser Artikler Bygg, bolig og eiendom, Svalbard
Omsetningsvekst for informasjon og kommunikasjon Artikler Teknologi og innovasjon
Medie- og kulturbruksundersøkelsen 2016: Dokumentasjonsrapport Notater 2017/21 Kultur og fritid
Auken i museumsbesøka held fram Artikler Kultur og fritid, Svalbard
Svakt fall i aksjeverdiene og økning i verdipapirgjelden Artikler Bank og finansmarked