116230
116230
omssb
2013-05-30T11:24:00.000Z
no

Kort om SSB

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har også en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi publiserer daglig ny statistikk og analyser på ssb.no.

Statistisk sentralbyrå er underlagt Finansdepartementet og statistikkloven , men er faglig sett en uavhengig organisasjon. Dette innebærer av vi selv bestemmer hva som skal publiseres, og når og hvordan dette skal skje. 

SSB lager statistikk om:

  • folk og levekår
  • ressurser og miljø
  • økonomi og nasjonalregnskap
  • kommunal, fylkeskommunal og statlig virksomhet 

I underkant av 900 medarbeidere i Oslo og Kongsvinger bidrar til at samfunnsdebatt og -styring er basert på best mulig informasjon og fakta. I tillegg har vi nærmere 200 intervjuere rundt om i landet. 

Statistisk sentralbyrå ble opprettet i 1876, bestående av 15 medarbeidere.