115853
115853
omssb
2013-05-28T16:13:00.000Z
no

Om oss

utvalgt innhold

Kort om SSB

Statistisk sentralbyrå (SSB) er den sentrale institusjonen for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge.

Vår virksomhet

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Offisiell statistikk er nasjonens felles faktagrunnlag og er viktig for et levende demokrati.

Organisasjonskart

Organisasjonskartet gir en oversikt over styret og avdelingene og deres ansvarsområder. Her finner du også kontaktinformasjon til ledelsen i SSB.

Historie

I 1876 ble Det statistiske Centralbureau opprettet med i alt 15 funksjonærer. Siden den gang har “Byrået” produsert millioner av tall og tusenvis av analyser og gjennomført utallige tellinger og undersøkelser.

Årsmeldinger og årsrapporter

Årsmeldingen beskriver hovedtrekkene ved Statistisk sentralbyrås (SSB) virksomhet i året som er gått.

Nyheter om SSB

Les nyheter om Statistisk sentralbyrå (SSB).