Innrapportering og undersøkelser

Her finner du elektronisk innrapportering til SSB, skjemaer, veiledninger, svarfrister og annen informasjon om pågående undersøkelser og rapportering til SSB. Denne oversikten er ikke uttømmende. SSB gjennomfører også andre undersøkelser og innrapporteringer enn det som listes her.

Søk etter undersøkelse

Søk etter undersøkelse

Velg undersøkelse for

 
 
 

ikonPerson og husholdning

Informasjon om undersøkelser og rapportering for privatpersoner.

ikonNæringsliv

Informasjon om undersøkelser og rapportering for privat næringsliv; foretak og virksomheter.

ikonOffentlig sektor

Informasjon om undersøkelser og rapportering for stat og kommune.

 
 
 

Aktuelle undersøkelser

Landbruksundersøkelsen 2017

Statistisk sentralbyrå samler hvert år inn statistikk fra et utvalg jordbruksbedrifter i landbruket. Hovedtema for Landbruksundersøkelsen 2017 er økonomi og investeringer.

Datainnsamlingen skal gi grunnlag for offisiell statistikk til bruk både innen privat og offentlig forvaltning, samfunnsplanlegging, forskning og veiledning.

Organisasjonene i landbruket og myndighetene bruker statistikken, blant annet som grunnlag i de årlige jordbruksforhandlingene.

 

OKI - Omsetning, kostnader og investeringer i næringslivet

Skjemaet Omsetning, kostnader og investeringer i næringslivet 2016 (OKI) brukes til å hente inn statistikk som skal belyse den økonomiske aktiviteten i ulike næringer.

Ved å innhente opplysninger fra foretak (den juridiske enheten) og deres virksomheter (underenheter), får vi en unik mulighet til å beskrive utviklingen i det norske næringslivet både på geografisk nivå og etter næring.